Політика конфіденційності

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних https://lut.com. ua/(далі іменований Оператором).
Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, включаючи захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://lut.com.ua/

2.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПОЛІТИЦІ

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних із використанням комп’ютерних технологій;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна уточнення персональних даних);
Веб-сайт — це сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп’ютерних програм та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за адресою https://lut.com.ua/;
Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їхню обробку;
Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням або без використання засобів автоматизації з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організує та (або) обробляє персональні дані, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними;
Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано конкретного або ідентифікованого Користувача Веб-сайту. https://lut.com.ua/;
Користувач – будь-який відвідувач сайту https://lut.com.ua/;
Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу лиц.;
Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, включаючи публікацію персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних – це передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3.ОПЕРАТОР МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ НАСТУПНІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

Прізвище ім’я по батькові;
Адреса електронної пошти;
Номери телефонів;
Рік, місяць, дата та місце народження;
Також на сайті здійснюється збирання та обробка анонімних даних про відвідувачів (включаючи файли cookie) з використанням інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Google Analytics та інші).
Вищезазначені дані, що далі згадуються в тексті Політики, об’єднані загальним поняттям Персональних даних

4.ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Метою обробки персональних даних Користувача є укладання, виконання та розірвання цивільно-правових договорів.
Оператор також має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши електронного листа Оператору looklikelut@gmail.com з позначкою «Відмова в повідомленнях»
Знеособлені дані Користувача, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збирання інформації про дії Користувача на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.

5.ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені та/або надіслані Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті https://lut.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач погоджується із цією Політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача.

6.ПОРЯДОК ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Безпека персональних даних, оброблюваних Оператором, забезпечується з допомогою реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідні повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів для виключення доступу до персональних даних сторонніх осіб.
Персональні дані Користувача ніколи і за жодних обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може оновити їх самостійно, надіславши Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора lingeriemsk@gmail.com з позначкою «Оновлення персональних даних».
Термін обробки персональних даних обмежений. Користувач може відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на адресу електронної пошти Оператора lingeriemsk@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

7.ТРАНСГРАНІЧНА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

На початок транскордонної передачі персональних даних оператор зобов’язаний переконатися у цьому, іноземна держава, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезгаданим вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або на виконання договору, учасником якого є суб’єкт персональних даних вечірка.

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо питань, що цікавляться обробкою його персональних даних, зв’язавшись з Оператором електронною поштою retail@yanchevskaya.com
У цьому документі буде відображено будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператора. Політика діє безстроково доти, доки вона не буде замінена новою версією.
Поточна версія Політики знаходиться у вільному доступі до Інтернету за адресою https://lut.com.ua/

Служба підтримки lut.com.ua:

Телефонуйте: +380938828923
Електронна пошта: looklikelut@gmail.com
Номер телефону WhatsApp: +380938828923

Політика конфіденційності

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних https://lut.com. ua/(далі іменований Оператором).
Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, включаючи захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://lut.com.ua/

2.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПОЛІТИЦІ

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних із використанням комп’ютерних технологій;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна уточнення персональних даних);
Веб-сайт — це сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп’ютерних програм та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за адресою https://lut.com.ua/;
Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їхню обробку;
Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням або без використання засобів автоматизації з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організує та (або) обробляє персональні дані, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними;
Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано конкретного або ідентифікованого Користувача Веб-сайту. https://lut.com.ua/;
Користувач – будь-який відвідувач сайту https://lut.com.ua/;
Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу лиц.;
Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, включаючи публікацію персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних – це передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;
Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3.ОПЕРАТОР МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ НАСТУПНІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

Прізвище ім’я по батькові;
Адреса електронної пошти;
Номери телефонів;
Рік, місяць, дата та місце народження;
Також на сайті здійснюється збирання та обробка анонімних даних про відвідувачів (включаючи файли cookie) з використанням інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Google Analytics та інші).
Вищезазначені дані, що далі згадуються в тексті Політики, об’єднані загальним поняттям Персональних даних

4.ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Метою обробки персональних даних Користувача є укладання, виконання та розірвання цивільно-правових договорів.
Оператор також має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши електронного листа Оператору looklikelut@gmail.com з позначкою «Відмова в повідомленнях»
Знеособлені дані Користувача, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збирання інформації про дії Користувача на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.

5.ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені та/або надіслані Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті https://lut.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач погоджується із цією Політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача.

6.ПОРЯДОК ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Безпека персональних даних, оброблюваних Оператором, забезпечується з допомогою реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідні повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів для виключення доступу до персональних даних сторонніх осіб.
Персональні дані Користувача ніколи і за жодних обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може оновити їх самостійно, надіславши Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора lingeriemsk@gmail.com з позначкою «Оновлення персональних даних».
Термін обробки персональних даних обмежений. Користувач може відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на адресу електронної пошти Оператора lingeriemsk@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

7.ТРАНСГРАНІЧНА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

На початок транскордонної передачі персональних даних оператор зобов’язаний переконатися у цьому, іноземна держава, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезгаданим вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або на виконання договору, учасником якого є суб’єкт персональних даних вечірка.

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо питань, що цікавляться обробкою його персональних даних, зв’язавшись з Оператором електронною поштою retail@yanchevskaya.com
У цьому документі буде відображено будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператора. Політика діє безстроково доти, доки вона не буде замінена новою версією.
Поточна версія Політики знаходиться у вільному доступі до Інтернету за адресою https://lut.com.ua/

Служба підтримки lut.com.ua:

Телефонуйте: +380938828923
Електронна пошта: looklikelut@gmail.com
Номер телефону WhatsApp: +380938828923